Bine ati venit pe site-ul
CNSLR-FRATIA

Confederatia noastra este cea mai mare organizatie nationala de profil sindical, independenta fata de partidele politice, de organele de stat si de patronat, constituita exclusiv prin vointa membrilor sai si cuprinde la ora actuala peste 800 de mii de sindicalisti

Memberii existenti

Ai pierdut parola?

Nu sunteti membru? Inregistrati-va!

     1 Mai, Ziua Internationala de solidaritate a lucratorilor din toata lumea mesajul Presedintelui CNSLR-FRATIA      Proiectul de LEGE - CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice varianta propusa de PSD a fost lansat in dezbatere astazi 10 aprilie 2017      Cu prilejul zilei de 8 martie CNSLR-FRATIA multumeste si aduce un omagiu tuturor femeilor- mesajul Presedintelui Leonard BARASCU      Sustineti campania„Drepturile sociale pe primul loc!” initiata de Confederatia Europeana a Sindicatelor

COMISIA  DE  REVIZIE FINANCIARA
(extras din statut)

"Art. 62.  Comisia de Revizie Financiara este organul de control în probleme economico-financiare. Comisia este formată din şeful comisiei şi doi membri, aleşi de Congres.
Art. 63.  Comisia de Revizie Financiara are, în principal, următoarele atribuţii:
a)  verifică periodic, sau ori de câte ori este nevoie, activitatea financiară şi economica a structurilor Confederaţiei;
b)  urmăreşte şi verifică execuţia bugetara şi modul în care sunt gospodărite fondurile băneşti şi bunurile materiale ale Confederaţiei;
c)  prezintă rapoarte de control în fata Congresului, Conferinţei Naţionale, Consiliului Naţional şi Comitetului Director;
d)  emite propuneri privind Proiectul de buget şi face aprecieri asupra bilanţului anual;
e)  cooperează cu comisiile analoge ale MEMBRILOR Confederaţiei, în probleme legate de încasarea cotizaţiilor sindicale şi de reglementare a unor relaţii financiar - contabile, între acestea şi Confederaţie;
f)  funcţionează pe baza Regulamentului propriu, elaborat de Comisie şi aprobat de Consiliul Naţional."

Membrii comisiei de revizie financiara

 Presedinte   Razvan Iordanescu  SN Petrol Energie   
 Membru   Nicolae Strambu  Fedratia Sanitas   
 Membru   Dan anghel   FUED  Ultima actualizare - 11/17/2011 3:02:19 PM