Bine ati venit pe site-ul
CNSLR-FRATIA

Confederatia noastra este cea mai mare organizatie nationala de profil sindical, independenta fata de partidele politice, de organele de stat si de patronat, constituita exclusiv prin vointa membrilor sai si cuprinde la ora actuala peste 800 de mii de sindicalisti

Memberii existenti

Ai pierdut parola?

Nu sunteti membru? Inregistrati-va!

     1 Mai, Ziua Internationala de solidaritate a lucratorilor din toata lumea mesajul Presedintelui CNSLR-FRATIA      Proiectul de LEGE - CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice varianta propusa de PSD a fost lansat in dezbatere astazi 10 aprilie 2017      Cu prilejul zilei de 8 martie CNSLR-FRATIA multumeste si aduce un omagiu tuturor femeilor- mesajul Presedintelui Leonard BARASCU      Sustineti campania„Drepturile sociale pe primul loc!” initiata de Confederatia Europeana a Sindicatelor

COMISIA DE CONTROL
(extras din statut)

"Art. 60. Comisia de control este organ de verificare a modului de respectare a prevederilor statutare. Comisia este formata din şeful comisiei şi doi membrii aleşi de Congres.

Art. 61. Comisia de control are, în principal, următoarele atribuţii:
a) controlează respectarea Statutului;
b) verifică activitatea statutară a tuturor persoanelor alese în funcţii de conducere, primeşte şi cercetează sesizările privind aceste persoane;
c) verifică activitatea statutară a tuturor organelor de conducere colectivă, primeşte şi cercetează sesizările privind aceste organe;
d) prezintă rapoarte de activitate în faţa Congresului, Conferinţei Naţionale, Consiliului Naţional şi Comitetului Director;
e) propune măsuri în urma neregulilor constatate;
f) urmăreşte modul în care sunt rezolvate reclamaţiile, cererile şi propunerile adresate organismelor de conducere ale Confederaţiei;

h) funcţionează pe baza Regulamentului propriu, elaborat de Comisie şi aprobat de Consiliul Naţional."

Membrii comisiei de control

Presedinte Nicolae Tanasescu SN Petrol Energie
Membru Nicolae Corban FS Industria Lemnului
Membru Razvan Gae SanitasUltima actualizare - 11/17/2011 3:00:41 PM