Bine ati venit pe site-ul
CNSLR-FRATIA

Confederatia noastra este cea mai mare organizatie nationala de profil sindical, independenta fata de partidele politice, de organele de stat si de patronat, constituita exclusiv prin vointa membrilor sai si cuprinde la ora actuala peste 800 de mii de sindicalisti

Memberii existenti

Ai pierdut parola?

Nu sunteti membru? Inregistrati-va!

     "O Europă mai bună pentru lucrători” Saptamana de actiune ETUC (CES)--> detalii      C.N.S.L.R. – FRĂȚIA se pregateste de GREVA GENERALA Comunicat de presa      C.N.S.L.R. – FRĂȚIA CERE GUVERNULUI SĂ RENUNȚE LA INIȚIATIVA DE A TRANSFERA CONTRIBUȚIILE SOCIALE DE LA ANGAJATOR LA ANGAJAT      Statul român = Agenția de garantare a dreptului de a fi exploatat!-      Apelul confederatiilor sindicale reprezentative la actiuni pentru modificarea Legi 62/2011

Proiect « Imputernicirea femeilor rrome pe piata muncii  »

ID 52040

 

 

 Proiectul « Imputernicirea femeilor rrome pe piata muncii » este un proiect cu finantare europeana, care se va implementa pe o perioada de 2 ani (septembrie 2010- septembrie 2012) ; beneficiarul acestui proiect este Agentia de Dezvoltare Comunitara « Impreuna »,iar organizatia noastra, CNSLR-FRATIA,  este partener alaturi deMinisterul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Institutul National de Cercetare Stiintifica in domeniulMuncii si Protectiei Sociale.

 Proiectul urmareste sa dezvolte mecanisme de prevenire si ameliorare a formelor multiple de discriminare, descurajare si de excludere a grupurilor dezavantajate de pe piata muncii, gradul de noutate fiind acela ca sindicatele sunt aduse in centrul mecanismelor de promovare a incluziunii si coeziunii sociale.

 

Obiectivul general al proiectuluieste acela de a dezvolta capacitatea organizatiilor sindicale de a promova egalitatea de sanse pe piata muncii pentru femeile apartinand grupurilor vulnerabile.

Obiectivul general al proiectului va fi atins prin:

-consolidarea unui mecanism de cooperare sindicate - ONGuri - institutii relevante in promovarea pe piata muncii a intereselor femeilor rrome (unul dintre cele mai vulnerabile grupuri ale pietei muncii) ;

- cresterea expertizei organizatiilor sindicale cu privire la problemele specifice femeilor rrome ;

- desfasurarea unei campanii de constientizare a drepturilor pe care le au pe piata muncii in randul salariatilor aflati in pozitii marginale de pe piata muncii, dar si,

- prin realizarea unei campanii media de marketing social la nivel national.

Prin asumarea acestui obiectiv se creaza premisele pentru asigurarea incluziunii sociale pe piata muncii pentru grupurile vulnerabile, ale caror interese de regula sunt promovate de institutiile publice, dar prin politicile de asistenta sociala. Proiectul urmareste sa dezvolte mecanisme de prevenire si ameliorare a formelor multiple de discriminare, descurajare si de excludere a grupurilor dezavantajate de pe piata muncii, gradul de noutate fiind acela ca sindicatele sunt aduse in centrul mecanismelor de promovare a incluziunii si coeziunii sociale.

 

 Obiectivele operationale ale proiectuluisunt:

1) cresterea gradului de cunoastere cu privire la problemele specifice ale femeilor rrome pe piata muncii, precum si a modalitatilor in care acestea sunt promovate prin mecanisme de dialog social, prin elaborarea unui studiu de cercetare reprezentativ la nivel national,

2) dezvoltarea capacitatii partenerilor sociali de a promova interesele specifice ale femeilor rrome, prin instruirea a 80 de lideri sindicali, reprezentanti ai ONG-urilor si ai institutiilor relevante in domeniul managementului participativ si mobilizator (unde accentul se va pune pe egalitate de sanse si non-discriminare),

3) dezvoltarea unui mecanism de cooperare intre organizatii sindicale - societate civila, prin crearea unei retele interprofesionale de cel putin 30 de experti si actori relevanti care sa actioneze cu si pentru femeile rrome si al grupurilor vulnerabile,

4) cresterea gradului de informare si constientizare a drepturilor pe care le au pe piata muncii pentru cel putin 1000 de salariati aflati in pozitii vulnerabile, marginale pe piata muncii (pozitii la nivelul carora se afla concentrate de regula salariatele rrome).

5) cresterea vizibilitatii femeilor rrome/grupurilor vulnerabile si a contributiei acestora la viata economica si sociala prin campanii de combatere a stereotipurilor si de promovare a modelelor de succes. Prin promovarea actiunilor de consolidare a cooperarii partenerilor sociali in promovarea egalitatii de sanse si tratament, proiectul contribuie la realizarea obivetivelor specifice axei prioritare 6, DMI 6.3. "Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii".

 

Activitatile proiectului :

 

  1. Elaborarea unui studiu reprezentativ la nivel national cu privire la reprezentarea nevoilor si intereselor grupurilor vulnerabile prin mecanisme sindicale/negociere colectiva ;
  2. Dezvoltarea capacitatii partenerilor sociali prin instruirea a 80 de lideri sindicali, reprezentanti ai ONG-urilor si ai institutiilor relevante in domeniul managementului participativ si mobilizator.  Aceasta activitate consta in selectarea reprezentantilor federatiilor sindicale si organizatiilor de femei, structurilor partenerului 3, inclusiv a celor din teritoriu si a celor din ong-uri si  desfasurarea a 4 sesiuni de formare acreditata in domeniul managementului sindical (participativ si mobilizator), pe parcursul a trei luni (durata unui curs este de 5 zile). Fiecare curs va avea o grupa formata din 20 participanti ;
    1.  Crearea unei retele interprofesionale care sa lucreze cu si pentru femeile rrome Aceasta retea se va constitui din participantii la cursurile de instruire. Va reuni experti din domenii profesionale din mediul sindical, al societatii civile si al institutiilor publice si va avea ca scop promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii pentru grupuri vulnerabile. Pentru aceasta vor fi organizate intalniri periodice in vederea elaborarii unei propuneri de strategii in domeniul egalitatii de sanse pentru grupuri vulnerabile asumate de catre institutiile relevante. Va avea o stuctura de decizie si un e-grup ce va fi intretinut de catre Solicitant pentru a se asigura comunicarea transparenta cu toti actorii implicati. Vor fi organizate 4 intalniri cu membrii retelei in scopul elaborarii strategiei de promovare a egalitatii de sanse prin mecanisme de dialog social.
      1. Elaborarea unui ghid pentru organizatii sindicale privind promovarea egalitatii de sanse pentru grupuri vulnerabile/minoritare prin mecanisme de dialog social Aceasta activitate va fi realizata cu sprijinul partenerilor implicati in proiect. Va fructifica bunele practici ale altor tari europene in promovarea egalitatii de sanse pentru femei minoritare; de asemenea,  va valoriza informatiile acumulate pe parcursul instruirilor si a intalnirilor membrilor retelei profesionale si va contine lectii invatate, recomandari si instrumente de lucru pentru reprezentanti sindicali in promovarea egalitatii de sanse pentru grupurile vulnerabile/minoritare.

 

  1. Cresterea gradului de informare si constientizare a drepturilor pe care le au pe piata muncii pentru cel putin 1000 salariati Aceasta activitate va fi realizata prin urmatoarele subactivitati:

 

-      elaborarea unui set de criterii pe baza carora vor fi selectati 30 experti acreditati dintre cei formati in cadrul cursurilor, avandu-se in vedere pariciparea la curs, evaluarea formatorilor si o structura de gen echilibrata.

-      selectarea unui numar de 30 experti acreditati astfel: 12 reprezentanti din federatiile sindicale, 12 reprezentanti ai societatii civile si 6 reprezentanti ai institutiilor publice relevante pentru domeniu. Acestia vor forma echipe de cate 3 si fiecare echipa va avea ca sarcina organizarea unui numar de 4 evenimente multiplicatoare pe parcursul a 3 luni.

-      organizarea unei sesiuni de pregatirea a celor 30 experti selectati pentru stabilirea metodei de lucru

-      organizarea celor 40 evenimente de multiplicare cu participarea salariatelor si salariatilor rromi, pe parcursul a 3 luni. Aceste evenimente vor avea ca stop realizarea transferului de cunostinte acumulate de la expertii formati catre angajatii rromi si nerromi Acestea vor acoperi cele 40 judete ale tarii.

 

  1. Campanie publica de combatere a stereotipurilor si de promovare a modelelor de succes in randul femeilor rrome Aceasta campanie se va derula la nivel national, prin intermediul mass media si va avea ca scop constientizarea opiniei publice cu privire la riscurile pe care grupurile vulnerabile si in special femeile rrome le intampina in accesul pe piata muncii. Campania va consta in realizarea unui spot publicitar precum si articole de prezentare modele de success in randul femeilor rrome. Informatii si date vor fi preluate ca urmare a evenimentelor multiplicatoare realizate in cele 40 de judete.

 

Rezultate anticipate

 

-      o brosura elaborata si diseminata (800 exemplare) ;

-      elaborarea unui studiu reprezentativ la nivel national cu privire la reprezentarea nevoilor si intereselor grupurilor vulnerabile prin mecanisme sindicale/negociere colectiva. Studiu elaborat privind problemele specifice ale femeilor rrome pe piata muncii si modalitatile in care acestea pot fi promovate prin mecanisme de dialog social         (600 de exemplare studiu tiparite) ;

-      dezvoltarea capacitatii partenerilor sociali prin instruirea a 80 de lideri sindicali, reprezentanti ai ONG-urilor si ai institutiilor relevante in domeniul managementului participativ si mobilizator ;

-     1 set de documente elaborate pentru sustinerea sesiunilor privind dimensiunea etnica si de gen in munca si domeniul ocuparii rromilor ;

-      80 persoane selectate pentru a participa la cursuri 4 sesiune de formare acreditata, organizate ;

-     minimum 70 de participanti care obtin diplome acreditate in domeniul managementului participativ si mobilizator ;

-      crearea unei retele interprofesionale care sa lucreze cu si pentru femeile rrome ;

- o retea de experti constituita din participantii la cursuri ;

-un e-group format din membrii retelei ; 4 intruniri realizate de catre reteaua de experti ;

-  o strategie in domeniul egalitatii de sanse elaborata si propusa institutiilor relevante in domeniul ocuparii si al egalitatii de sanse

- elaborarea unui ghid pentru organizatii sindicale privind promovarea egalitatii de sanse pentru grupuri vulnerabile/minoritare prin mecanisme de dialog social ;

- un studiu de bune practici europene privind promovarea intereselor femeilor minoritare ;

- un centralizator continand informatii colectate pe parcursul formarilor si al intalnirilor membrilor retelei ;

- un centralizator al lectiilor invatate pe parcursul proiectului

 - cresterea gradului de informare si constientizare a drepturilor pe care le au pe piata muncii pentru cel putin 1000 salariati

- 40 evenimente multiplicatoare organizate in cele 40 de judete din tara min. 1000 participanti la aceste evenimente

- campanie publica de combatere a stereotipurilor si de promovare a modelelor de succes in randul femeilor rrome ;

- 1 spot publicitar realizat ; cel putin 10 articole la nivel central si local pentru prezentare modele femei rrome ; min. 30 aparitii spot publicitar pe canale tv/radio

 

 

Rezultatele de impactale acestui proiect sunt:

a)      Implicarea structurilor sindicale in problematica rromilor pe piata muncii ;

b)      Cresterea capacitatii structurilor sinidicale, a ONG-urilor si a institutiilor pentru a promova egalitatea de sanse pe piata muncii pentru grupuri vulnerabile ;

c)       Dezvoltarea unui mecanism de implementare a egalitatii de sanse pe piata muncii pentru grupuri vulnerabile cu ajutorul structurilor sindicale ;

d)      Schimbarea perceptiei si a imaginii despre salariatii rromi, in special femeile rrome pe piata muncii ;

e)      Cresterea gradului de participare si reprezentare a intereselor femeilor rrome pe o piata a muncii incluziva.

 Ultima actualizare - 3/20/2012 1:48:53 PM