Bine ati venit pe site-ul
CNSLR-FRATIA

Confederatia noastra este cea mai mare organizatie nationala de profil sindical, independenta fata de partidele politice, de organele de stat si de patronat, constituita exclusiv prin vointa membrilor sai si cuprinde la ora actuala peste 800 de mii de sindicalisti

Memberii existenti

Ai pierdut parola?

Nu sunteti membru? Inregistrati-va!

     "O Europă mai bună pentru lucrători” Saptamana de actiune ETUC (CES)--> detalii      C.N.S.L.R. – FRĂȚIA se pregateste de GREVA GENERALA Comunicat de presa      C.N.S.L.R. – FRĂȚIA CERE GUVERNULUI SĂ RENUNȚE LA INIȚIATIVA DE A TRANSFERA CONTRIBUȚIILE SOCIALE DE LA ANGAJATOR LA ANGAJAT      Statul român = Agenția de garantare a dreptului de a fi exploatat!-      Apelul confederatiilor sindicale reprezentative la actiuni pentru modificarea Legi 62/2011

Veghează la respectarea strictă a prevederilor statutare ale C.N.S.L.R.-FRĂŢIA, a hotărârilor organelor de conducere şi a legislaţiei în vigoare privitoare la administrarea şi păstrarea integrităţii patrimoniale cât şi la identificarea şi utilizarea eficientă a resurselor financiare pentru realizarea obiectivelor propuse.

Departamentul economic-financiar al C.N.S.L.R.-FRĂŢIA veghează la stabilirea unor bugete de venituri şi cheltuieli şi ale execuţii acestora strict conforme cu legislaţia în vigoare, precum şi la întocmirea unor bilanţuri contabile lunare echilibrate, pe baza unui control strict, privind atât veniturile cât şi cheltuielile, pentru a nu exista abateri.

Pentru buna desfăşurare a activităţii economice sunt întreprinse, periodic, o serie de acţiuni specifice:
● Inventarierea anuală a patrimoniului;
● Recepţia bunurilor conform legislaţiei;
● Analiza şi casarea de bunuri materiale pe baza deciziei de emise de conducere.

Pentru cunoaşterea şi aplicarea corectă a prevederilor în vigoare cât şi a hotărârilor conducerii Confederaţiei în domeniul economico-financiar a fost actualizat periodic regulamentul financiar al C.N.SL.R.-FRĂŢIA care stabileşte modul în care sunt administrate resursele financiare şi materiale ale organizaţiei.

Principalele acţiuni întreprinse de acest Departament în vederea realizării echilibrului financiar sunt identificarea şi încasarea tuturor resurselor financiare, ducând la maximizarea veniturilor şi gestionarea cu responsabilitate a tuturor cheltuielilor conducând la maximizarea acestora.

O consecinţă directă a menţinerii echilibrului financiar a fost şi este achitarea la zi a tuturor obligaţiilor financiare ale C.N.S.L.R.-FRĂŢIA, lucru care a permis abordarea de către Confederaţie a unor proiecte europene de mare anvergură.

Colectivul acestui Departament este conştient de faptul că de profesionalismul şi conştiinciozitatea de care dau dovadă membrii săi atârnă, în cele din urmă, integritatea organizaţiei şi asigurarea premiselor sale de creştere şi continuă afirmare.

DIRECTOR ECONOMIC:

Dumitru HOHAN


tel: 021 313 20 38
fax:021 312 41 60
e-mail:
economic@cnslr-fratia.ro


Echipa de aici:

Sinica Vlădescu - Şef departament

Anicuţa Păsărin - Şef compartiment

Carmen Liliana Gavrilă - Economist
Cristi Cernăianu - Economist
Gheorghe Popescu - Economist
Mircea Georgescu - Economist
Michaela Kusovski - Referent

 Ultima actualizare - 12/7/2011 8:54:50 AM