Bine ati venit pe site-ul
CNSLR-FRATIA

Confederatia noastra este cea mai mare organizatie nationala de profil sindical, independenta fata de partidele politice, de organele de stat si de patronat, constituita exclusiv prin vointa membrilor sai si cuprinde la ora actuala peste 800 de mii de sindicalisti

Memberii existenti

Ai pierdut parola?

Nu sunteti membru? Inregistrati-va!

     "O Europă mai bună pentru lucrători” Saptamana de actiune ETUC (CES)--> detalii      C.N.S.L.R. – FRĂȚIA se pregateste de GREVA GENERALA Comunicat de presa      C.N.S.L.R. – FRĂȚIA CERE GUVERNULUI SĂ RENUNȚE LA INIȚIATIVA DE A TRANSFERA CONTRIBUȚIILE SOCIALE DE LA ANGAJATOR LA ANGAJAT      Statul român = Agenția de garantare a dreptului de a fi exploatat!-      Apelul confederatiilor sindicale reprezentative la actiuni pentru modificarea Legi 62/2011

BIROUL  OPERATIV

(extras din statut)

"Art. 49.  Biroul Operativ este organul de conducere operativă al Confederaţiei între şedinţele Comitetului Director.

Art. 50.  (1) Biroul Operativ este format din 9membri aleşi de Congres, după cum urmează:

-  Preşedinte;

-  Prim-vicepreşedinte;

-  şapte vicepreşedinţi.

(2) Preşedintele, Prim-vicepreşedintele şi vicepreşedinţii sunt aleşi din rândul candidaţilor mandataţi de federaţii sindicale reprezentative.

Art. 51.  Biroul Operativ se întruneşte bilunarsau ori de cate ori este nevoie, este convocat de Preşedinte, adoptă hotărâri şi funcţionează conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare aprobat de Comitetul Director.

Art. 52.  Biroul Operativ are, în principal, următoarele competenţe:

a)  aproba organigrama, nomenclatorul de funcţii şi salarizarea, în cadrul Confederaţiei precum si regulamentele interne;

b)  numeşte, sancţionează şi demite Consiliile de Administraţie ale societăţilor comerciale ale Confederaţiei;

c)  analizează şi aprobă bilanţurile societarilor comerciale, instituţiilor şi fundaţiilor Confederaţiei;

d)  promovează acţiuni civile, în apărarea drepturilor Confederaţiei şi se constituie parte civilă în procesele penale;

e)  hotărăşte înfiinţarea de societăţi comerciale, instituţii, fundaţii, precum şi desfăşurarea altor activităţi;

f)numeste reprezentantii Confedratiei in diverse organisme nationale si internationale, de interes sindical sau profesional

g)  suspendă şi/sau revocă, la propunerea Preşedintelui, preşedinţii de Uniuni Judeţene, conform

h)  propune Comitetului Director Strategia Confederatiei in relatia cu alte organizatii internationale

i)  propune spre aprobare Comitetului Director, programele de investiti si analizeaza realizarea acestora

j) elaborează Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Confederaţiei;

k)propune consiliului nationalsuspendarea sau, dupa caz, revocarea presedintelui pentru savarsirea unor fapte care, prin efectul lor,pot prejudicia interesele sau imaginea Confederatiei

 

Lista membrilor biroului operativ

 

 

1.   PRESEDINTE C.N.S.L.R. - FRATIA                            LEONARD BARASCU

 

2.   PRIMVICEPRESEDINTE C.N.S.L.R. -FRATIA               FLORIN BERCEA

Coordonator SINDICATULUI NATIONAL "PETROM-ENERGIE"

 

3.   VICEPRESEDINTE C.N.S.L.R. - FRATIA                  PETRE TANCAU

Presedintele Fderatiei Sindicatelor din Chimie si Petrochimie "LAZAR EDELEANU"

 

4.  VICEPRESEDINTE C.N.S.L.R. - FRATIA                   FLORIN DOBRESCU

Presedintele Fderatiei Sindicatelor "DRUM DE FIER"

 

5.  VICEPRESEDINTE C.N.S.L.R. - FRATIA                   MARIAN LUPASCU

Reprezentantul Federatiei salariatilor din administratia publica centrala si locala "COLUMNA"

 

6.  VICEPRESEDINTE C.N.S.L.R. - FRATIA                   VALENTIN CATALIN MOSOI

Reprezentantul Fderatiei Sindicatelor "GAZ-ROMANIA"

 

7.  VICEPRESEDINTE C.N.S.L.R. - FRATIA                   SEBASTIAN OPRESCU

Presedintele Sindicatului national a functionarilor publici din Romania  

 

8.  VICEPRESEDINTE C.N.S.L.R. - FRATIA                  STELIAN SOROCEANU

Presedintele Fderatiei Sindicatelor Radiocomunicatii

 

 9. VICEPRESEDINTE C.N.S.L.R. - FRATIA                   MIHAIL VOICU

Presedintele Fderatiei Sindicatelor "TERMOELECRTICA

Biroul OperativBiroul Operativ


Ultima actualizare - 12/7/2017 2:45:17 PM